Skip to main content

Styrsystem för personbryggor och ramper i hamnar

Användning av specialutrustning såsom landgångsbryggor, olika ramper och klaffar i gränssnittet mellan fartyg och hamn är en förutsättning för effektiv, pålitlig och säker person- och godstrafik. Denna utrustning har till uppgift dels att möjliggöra effektiv persontrafik och lossning/lastning av fartyget eller färjan, dels att trygga dessa verksamheter vid olika vattenstånd, när fartyget/färjan är i rörelse samt när djupgåendet förändras.

Vid planering av el- och styrsystem för hamnutrustning ligger tyngdpunkten på att utrustningen måste vara pålitlig och säker under alla förhållanden. För att säkerställa hamnutrustningens användbarhet beaktas behoven med tanke på såväl hamnpersonalens som fartygsbesättningarnas arbete (kontrollstationers läge, tydliga användargränssnitt samt radiostyrningsmöjligheter). De mest kritiska funktionerna med tanke på utrustningens säkerhet är automatiska funktioner som kompenserar för fartygets rörelser och växlingar i vattenståndet (bl.a. flytfunktioner) samt tillhörande övervakning och nödåtgärder.

Problemsituationer och underhåll kan underlättas genom att utrustningen förses med fjärråtkomstmöjligheter. Då kan problem snabbt diagnostiseras och åtgärdas, vilket gör utrustningen säkrare och mer tillförlitlig.