Skip to main content

Jonbyte och vattenavhärdning

Vid jonbyte byts vattnets joner, anjoner eller katjoner ut mot anjoner eller katjoner som finns i jonbytarmassan. Typiska joner som avlägsnas ur vatten är olika hårdhetsbildande salter såsom magnesium och kalcium. Då talar man om avhärdning av vatten. Total avsaltning uppnås genom användning av blandad jonbytarmassa.
Vattenavhärdare används, som namnet låter förstå, för att mjuka upp hårt vatten. Vattnets hårdhet fastställs vanligen enligt mängden magnesium- och kalciumsalter. Vattenavhärdning behövs exempelvis vid produktion av värme, energi och ånga, i tvätterier och andra processer där avfällning av hårdhetsbildande salter (pannsten/scaling) och andra effekter medför problem. Vattenavhärdare regenereras med salt (salt tillsätts i anläggningens saltbehållare regelbundet/enligt förbrukning).

Anläggning

En anläggning som används för jonbyte och vattenavhärdning består vanligen av filterhus med jonbytarmassa, ventiler, rörledningar samt en saltbehållare. Det behövs vanligen ingen separat pump när filtren fungerar med distributionsnätets tryck. Den massa som används vid filtreringen är vanligtvis polymerharts. Anläggningens ventiler/styrning kan (beroende på önskad kapacitet) bygga antingen på färdiga automatventiler avsedda för vattenfiltrering (kända produktnamn är bland annat Autotrol, Fleck, Clack, etc.), vattenfiltreringsventiler + en extern styrenhet eller lösa ventiler + en extern styrenhet. För att upprätthålla vattenavhärdarens funktionsförmåga krävs regelbunden regenerering där filtermassan regenereras med saltlösning och sedan backspolas. Om processen har ett kontinuerligt behov av vatten (vatten behövs även medan regenerering pågår) inkluderas två eller flera filterhus i anläggningen (ett filterhus är i regenereringsläge medan det/de andra filtrerar vatten som vanligt).

Dimensionering

För dimensionering och planering av vattenbehandlingsanläggningen behövs en råvattenanalys, uppgifter om vilken kapacitet/flödeshastighet som krävs, samt uppgift om önskad vattenkvalitet och/eller användningsändamål. Om anläggningen ska monteras i ett befintligt utrymme har vi också nytta av uppgifter om rummets mått och tillgängliga avlopp.