Skip to main content

Avgasning med membranteknik

När gaser (vanligen koldioxid eller syre) avlägsnas med hjälp av membran används hydrofoba membran och undertryck samt luftspolning (när det gäller avlägsnande av koldioxid) eller bara vakuum (vid avlägsnande av syre). Metoden används till exempel mellan omvänd osmos och EDI-skedena när vattnet innehåller mycket koldioxid, samt för att avlägsna syre vid energiproduktion eller i fjärrvärmesystem.

Anläggning

En avgasningsanläggning består av en avgasningsmodul, en fläktenhet, luftrör och luftströmsreglage.

Dimensionering

För dimensionering och planering av vattenbehandlingsanläggningen behövs uppgifter om gaskoncentrationen i det vatten som ska behandlas, om vilken kapacitet/flödeshastighet som krävs, samt om önskad vattenkvalitet och/eller användningsändamål. Om anläggningen ska monteras i ett befintligt utrymme har vi också nytta av uppgifter om rummets mått