Skip to main content

El- och automationslösningar för fartygsmiljö

Kraven på el- och automationslösningar för fartyg skiljer sig från lösningar på land särskilt i fråga om de godkännanden som krävs för komponenterna och de krav som klassificeringssällskapen ställer. Dessutom måste anläggningen i många fall klara svårare förhållanden än i normala industrimiljöer (vattentäthet, korrosion, vibrationer, osv.).

Elnät ombord på fartyg drabbas oftare än industrinät av olika fel och störningar. Därför måste anläggningen ha en hållbarhet utöver det vanliga, samt rätt sorts lösningar.

StrongFlow har mer än 20 års erfarenhet av el- och automations- och styrsystem ombord på fartyg – allt från planering till installation och underhåll.