Skip to main content

Kemikaliedosering

Kemikaliedosering innebär helt enkelt att tillsätta kemikalier i vattnet för att uppnå en viss önskad effekt. Typiska användningsändamål är bland annat sedimentering samt desinfektion och pH-reglering av bassängvatten.

Anläggning

En anläggning för kemikaliedosering består i typfallet av en kemikaliebehållare och en doseringspump. Om du vill reglera doseringen automatiskt utgående från mätningar behövs dessutom en separat analysator. Doseringspumpen kan styras antingen via pumpens styrgränssnitt eller med en separat styrenhet.

Dimensionering

För dimensionering och planering av vattenbehandlingsutrustningen behövs en vattenanalys, uppgifter om vilken kapacitet/flödeshastighet som krävs, samt uppgift om önskad vattenkvalitet och/eller användningsändamål. Om anläggningen ska monteras i ett befintligt utrymme har vi också nytta av uppgifter om rummets mått.