Skip to main content

Processtyrning

Det är viktigt att utformning och utförande av system för processtyrning utgår från en förståelse för den process som ska styras. Detta kan låta som en självklarhet, men är inte alltid möjligt eftersom processens automations- och styrsystem och den egentliga anläggningen ofta planeras av olika organisationer. I sådana situationer är det viktigt att automationsplaneraren vill sätta sig in i processens funktion, och klarar av att gestalta olika processteknologiers särdrag och krav.

StrongFlow besitter egen processkunskap särskilt inom vattenbehandling, pumpning, kontroll av vätskeflöden samt ytmätningar. Vi har dessutom levererat olika typer av maskinstyrningssystem för industri och fartyg.

Vi antar gärna utmaningar också inom andra processteknologier och applikationer.