Skip to main content

UV-desinfektion

Vid UV-desinfektion används kortvågigt ultraviolett ljus för att eliminera mikroorganismer i vatten. Metoden används vanligtvis bland annat för behandling av bassängvatten (avlägsnande av kloramin samt desinfektion) samt för underhållsbehandling av vatten i lagertankar och cirkulationsrör.

Anläggning

En UV-anläggning består av en kammare eller behållare som innehåller en eller flera UV-lampor beroende på utrustningens kapacitet. Dessutom behövs en eltillförselenhet. UV-utrustningens intensitet och lampornas livslängd kan optimeras genom att man mäter och reglerar UV-dosen under lampans livscykel (intensiteten hålls hela tiden på önskad nivå fastän lampans effekt med tiden försvagas).

Dimensionering

För dimensionering och planering av vattenbehandlingsanläggningen behövs en vattenanalys, uppgifter om vilken kapacitet/flödeshastighet som krävs, samt uppgift om önskad vattenkvalitet och/eller användningsändamål.