Skip to main content

Omvänd osmos

Omvänd osmos är en tillämpning av membranteknik där vatten filtreras genom ett halvgenomsläppligt membran med hjälp av ett tryck som överstiger det osmotiska trycket hos det vatten som genomgår processen. Omvänd osmos kan reducera upp till 97–99,5 % av alla salter som är upplösta i vattnet. Exempel på vanliga användningsändamål för omvänd osmos är avlägsnande av bland annat fluorid, klorid och arsenik ur vatten, framtagning av dricks- och bevattningsvatten ur havsvatten samt många olika slags industriprocesser från bryggerier till turbinkraftverk.

Vatten som behandlas med membranteknik delas alltid upp i permeat (filtrerat vatten) och koncentrat (rest där de filtrerade ämnena ingår). Det är i vissa fall möjligt att ta tillvara koncentratet och använda det på nytt i processen. I vissa specialapplikationer är det koncentratet (koncentrerad vätska) från processen som man vill åt, snarare än permeatet. Förhållandet mellan permeat och koncentrat varierar så att vattenutbytet i typfallet är 70–80 % när s.k. sött råvatten behandlas. I havsvattenapplikationer varierar vattenutbytet mellan 30 och 60 %.

Anläggning

En anläggning för omvänd osmos består något förenklat av förfilter (fastställs enligt vattnets kvalitet), en högtryckspump samt de membran som används för filtrering. Membran för omvänd osmos är nästan utan undantag spirallindade. Processen styrs vanligen med en separat styrenhet, vilket möjliggör ett skräddarsytt användargränssnitt, monitorering och integrering med andra system.

Dimensionering

För dimensionering och planering av vattenbehandlingsanläggningen behövs en råvattenanalys, uppgifter om vilken kapacitet/flödeshastighet som krävs, samt uppgift om önskad vattenkvalitet och/eller användningsändamål. Om anläggningen ska monteras i ett befintligt utrymme har vi också nytta av uppgifter om rummets mått och tillgängliga avlopp.