Skip to main content

Käänteisosmoosi

Käänteisosmoosi on kalvosuodatustekniikan sovellus jossa vettä suodatetaan puoliläpäisevän kalvon läpi käyttäen painetta joka ylittää prosessoitavan veden osmoottisen paineen. Käänteisosmoosilla voidaan poistaa kaikki veteen liuenneet suolat 97-99.5 %:sti. Tyypillisiä käänteisosmoosin käyttökohteita ovat mm. fluoridin, kloridin ja arseenin poistaminen vedestä, juoma- ja kasteluveden valmistus merivedestä ja moninaiset teollisuuden prosessit panimoista turbiinivoimalaitoksiin.

Kalvotekniikassa käsiteltävä vesi jakautuu aina permeaattiin (suodatettu vesi) ja konsentraattiin (jäännös jossa mukana suodatetut aineet). Konsentraatti voidaan joissakin tapauksissa ottaa talteen ja käyttää uudelleen prosessissa. Joissakin erikoissovelluksissa prosessissa syntyvä konsentraatti (väkevöitynyt neste) on haluttu tuote permeaatin sijaan. Permeaatin ja konsentraatin suhde vaihtelee siten, että prosesin saanto on tyypillisesti 70-80 % välillä kun käsitellään ns. makeaa raakavettä. Merivesisovelluksissa saanto vaihtelee 30-60 % välillä.

Laitteisto

Käänteisosmoosilaitteisto koostuu yksinkertaistettuna esisuodattimista (määritetään vedenlaadun mukaan), korkeapainepumpusta ja suodatukseen käytettävistä kalvoista. Käänteisosmoosissa käytettävät kalvot ovat lähes poikkeuksetta kierrekalvoja. Laitteiston ohjaus toteutetaan tyypillisesti erillisellä ohjauslogiikalla mahdollistaen räätälöidyn käyttöliittymän, monitoroinnit ja integraatiot.

Mitoitus

Vedenkäsittelylaitteiston mitoittamista ja suunnittelua varten tarvitaan raakavesianalyysi, laitteiston tarvittava kapasiteetti/tuotto sekä tietoa halutusta vedenlaadusta ja/tai käyttötarkoituksesta. Mahdollinen jo olemassa olevan laitetilan koko ja lisätiedot käytettävissä olevasta viemäröinnistä ovat myös hyödyllistä tietoa.