Skip to main content

Elektrodeionisaatio

Elektrodeionisaatiossa (EDI) hyödynnetään sähkövirtaa, ioniselektiivistä kalvoa ja sekaioninvaihtohartsia vedessä olevien suolojen poistossa. Elektrodeionisaatio-laitteita käytetään tyypillisesti viimeisenä käsittelyvaiheena käänteisosmoosikäsittelyn jälkeen kun tarvitaan erittäin matalan johtokyvyn vettä (alle 0.1 μS/cm). Erittäin matala veden johtokyky on tärkeää mm. turbiinivoimalaitoksissa ja erilaisissa puolijohdekomponenttien valmistusprosesseissa (esim. aurinkopanelien tuotanto).

Laitteisto

Elektrodeionisaatiolaitteisto koostuu varsinaisesta EDI-kennosta jossa on koteloituna ioniselektiiviset kalvot ja sekaioninvaihtohartsi.  Lisäksi EDI-laitteisto tarvitsee DC-virransyöttöyksikön sekä säätimillä ja antureilla varustetun putkiston jolla kontrolloidaan veden kulkua laitteiston läpi. EDI-laitteessa vesi jakautuu varsinaiseksi tuotevedeksi (diluaatti), konsentraatiksi ja elektrolyytiksi (jäännökset joissa mukana suodatetut aineet). Konsentraatti ja elektrolyytti voidaan ottaa tarpeen mukaan talteen ja käyttää uudelleen muualla prosessissa. EDI-laitteen saanto on tyypillisesti 90-95 %.

Mitoitus

Vedenkäsittelylaitteiston mitoittamista ja suunnittelua varten tarvitaan vesianalyysi, laitteiston tarvittava kapasiteetti/tuotto sekä tietoa halutusta vedenlaadusta ja/tai käyttötarkoituksesta. Mahdollinen jo olemassa olevan laitetilan koko ja lisätiedot käytettävissä olevasta viemäröinnistä ovat myös hyödyllistä tietoa.