Skip to main content

Deionisoidun (DI) ja ultrapuhtaan veden tuotantojärjestelmät

Deionisoidulla vedellä tarkoitetaan yleisesti vettä joka on käsitelty yksitasoisen käänteisosmoosin lisäksi yhdellä tai useammalla suolanpoistomenetelmällä. Deionisoidun veden käyttökohteita ovat mm. turbiinivoimalaitokset ja puolijohdeteollisuuden valmistusprosessit joissa pelkällä yksitasoisella käänteisosmoosilla saavutettava vedenlaatu ei ole riittävä.

Järjestelmän kokoonpano

DI-vesijärjestelmät sisältävät tyypillisesti esikäsittelyvaiheen (esimerkiksi multimediasuodatus ja pehmennys riippuen raakaveden laadusta) ja käänteisosmoosivaiheen sekä lisäksi muita käsittelymenetelmiä joilla saavutetaan haluttu veden johtokyky. Joissakin tapauksissa toisella käänteisosmoosivaiheella saavutetaan haluttu lopputulos. Kun tarvitaan ultrapuhdasta vettä (johtokyky alle 0.1 μS/cm), järjestelmään sisällytetään tyypillisesti kaasunpoisto- ja elektrodeionisaatiovaiheet (EDI). Näiden lisäksi voidaan haluttaessa käyttää suodatusta sekaioninvaihtomassalla viimeisenä varmistavana menetelmänä. Deionisoidun veden järjestelmissä korostuvat prosessin ohjausjärjestelmältä vaadittavat ominaisuudet. Useiden yksikköprosessien yhteistoiminnan varmistaminen ja vedelle asetetut korkeat laatuvaatimukset edellyttävät prosessin realiaikaista mittausta ja säätöä.

Mitoitus

Vedenkäsittelylaitteiston mitoittamista ja suunnittelua varten tarvitaan raakavesianalyysi, laitteiston tarvittava kapasiteetti/tuotto sekä tietoa halutusta vedenlaadusta ja/tai käyttötarkoituksesta. Mahdollinen jo olemassa olevan laitetilan koko ja lisätiedot käytettävissä olevasta viemäröinnistä ovat myös hyödyllistä tietoa.