Skip to main content

Uima-allasveden käsittely risteilyaluksilla

Allasveden käsittelyssä uimaveden puhtaus varmistetaan poistamalla veteen kerääntyviä epäpuhtauksia patruuna tai hiekkasuodattimilla ja lisäämällä kemikaaleja jotka estävät mikrobiologisten haittojen syntymisen. Vedenkäsittelyjärjestelmä sisältää yleensä suodatuksen lisäksi lämmitysjärjestelmän. Allasveden käsittelyn tärkein tehtävä on veden hygienian varmistaminen, mutta sillä on myös merkittävä esteettinen merkitys veden kirkkauden osalta. Risteilyalusten allasveden käsittelyssä korostuvat vaatimusten mukainen laitteiden mitoitus (esimerksi USPH, Vessel Sanitation Program) sekä laivaympäristön asettamat erityisvaatimukset.

Järjestelmän kokoonpano

Allasveden käsittelyjärjestelmä koostuu tyypillisesti kiertopumpuista, suodattimista, lämmönvaihtimesta, antureista ja venttiileistä sekä kemikaalien annostelusta (klooriannostelu ja pH-säätö) sekä tarvittaessa UV-laitteesta. Vedenkäsittelynlaitteiden lisäksi tarvitaan yleensä kompensaatiotankkeja tasaaman altaassa olevan veden määrää. Erityisesti laivoissa, joissa käytettävät tilat ovat tyypillisesti hyvin rajalliset, kaikki laitteistot on suunniteltava mahdollisimman kompakteiksi koneikoiksi kuitenkin varmistaen järjestelmän käytettävyys. Käyttämällä taajuusmuuttajia voidaan saavuttaa merkittäviä säästöjä laitteiden energiankulutuksessa sekä säätää ja varmistaa allasveden kiertonopeudella asetetut vaatimukset kaikissa tilanteissa.

Ohjausjärjestelmän kannalta olennaista on erityisesti laitteiston helppokäyttöisyys, yksiselitteinen ja informatiivinen käyttöliittymä sekä automaattiset toiminnot joilla varmistetaan laitteiden oikeellinen ja tehokas operointi. Allasvesijärjestelmien ohjaus- ja monitorointijärjestelmät voidaan lisäksi integroida laivan muiden automaatiojärjestelmien kanssa.