Skip to main content

Satamien henkilösiltojen ja ramppien ohjausjärjestelmät

Satamien henkilö- ja tavaraliikenteen tehokas, luotettava ja turvallinen toteutus edellyttää erikoislaitteiden kuten maihinkulkusiltojen, erilaisten ramppien ja kaltureiden käyttöä laiva-satama rapinnassa. Näiden laitteiden tehtävänä on sekä mahdollistaa laivan tai lautan tehokas purku/lastaus ja henkilöliikenne että myös varmistaa em. toiminta eri vedenkorkeuksilla ja laivan/lautan liikkuessa sekä syväyksen muuttuessa.

Satamalaitteiden sähkö- ja ohjausjärjestelmien suunnittelussa ja toteutuksessa korostuu laitteilta vaadittava luotettavuus ja turvallisuus kaikissa olosuhteissa. Satamalaitteiden hyvä käytettävyys varmistetaan ottamalla huomioon niin satamahenkilökunnan kuin aluksilta tehtävien toimenpiteiden tarpeet (ajopaikkojen sijoitus, selkeät käyttöliittymät ja radio-ohjausmahdollisuudet). Laitteiden turvallisuuden kannalta kriittisimpiä toimtoja ovat veden korkeuden muutoksia ja aluksen liikkeitä kompensoivat automaattiset toiminnot (mm. kellunnat ja näihin liittyvät valvonnat sekä hätätoimenpiteet).

Laitteiden huoltoa ja ongelmatilanteita voidaan helpottaa varustamalla laitteet etäyhteysmahdollisuuudella. Tämä mahdollistaa mm. vikadiagnostiikan ja korjaavat toimenpiteet nopealla aikataululla parantaen laitteiden käyttövarmuutta sekä turvallisuutta.