Skip to main content

Radio-ohjaukset

Radiolaitteilla voidaan kontrolloida laitteita ja prosesseja langattomasti. Tietyissä tilanteissa radio-ohjausta tarvitaan koska se on ainut keino välittää välttämättömiä signaaleja paikasta toiseen (esim. satamalaitteen ohjaus etänä laivasta tai lautasta). Toisaalta radio-ohjauksella voidaan monien laiteiden kohdalla mahdollistaa parempi käytettävyys, kun käyttäjä voi liikkua vapaammin laitetta operoitaessa. Tämä lisää usein turvallisuutta ja parantaa käyttömukavuutta. Koneiden ja laitteiden ohjauksissa toimintavarmuutta lisätään yleensä vara-ajopaikalla tai kaapeliohjaimella.

Laitteisto

Radio-ohjauslaitteisto koostuu yhdestä tai useammasta radiovastaanottimesta ja lähettimestä, mahdollisista erillisistä antenneista sekä tarvittaessa erillisistä ohjausjärjestelmistä. StrongFlow käyttää koneohjauksissa pääasiassa Hetronic ja Åkerströms tuotteita. Kiinteät radiolinkit toteutetaan mm. Satel tuotteilla.

Järjestelmän suunnitteluperusteet

Radio-ohjausten suunnittelu perustuu ohjattavan prosessin tai laitteen vaatimuksiin ja käyttöpaikalla noudatettaviin radiolupavaatimuksiin. Luvanvaraisen taajuusalueen käyttö on tyypillisesti kalliimpi, mutta luotettavampi ratkaisu kun taas lupavaapaalla taajuusalueella kustannukset jäävät pienemmiksi mutta mahdollisuus häiriöille on suurempi.