Skip to main content

Radiostyrningssystem

Radiostyrningsutrustning låter dig kontrollera utrustning och processer trådlöst. I vissa situationer är radiostyrning det enda sättet att förmedla omedelbara signaler från en plats till en annan (till exempel styrning av hamnutrustning på distans från ett fartyg eller en färja). Radiostyrning kan i många fall förbättra utrustningens användbarhet, eftersom operatören får större rörelsefrihet. Detta ökar ofta säkerheten och användarvänligheten. Vid styrning av maskiner och utrustning används ofta även backup-kontrollstationer eller kabelstyrning för ökad driftsäkerhet.

Anläggning

Ett radiostyrningssystem består av en eller flera radiomottagare och sändare, eventuella separata antenner samt vid behov separata styrsystem. För maskinstyrning använder StrongFlow i huvudsak Hetronics och Åkerströms produkter. Fasta radiolänkar utförs bland annat med produkter från Satel.

Systemets planeringsprinciper

Utformningen av radiostyrningssystem bygger på de krav som ställs av den process eller den utrustning som ska styras, samt krav på radiotillstånd som ska följas på användningsplatsen. Att använda ett frekvensområde som kräver tillstånd är vanligen dyrare, men innebär en mer tillförlitlig lösning medan frekvensområden utan tillståndskrav blir billigare men medför större risk för störningar.