Skip to main content

Frekvensomriktarsystem

I ett frekvensomriktarsystem styrs elmotorer av frekvensomriktare i stället för av direkt-, Y/D- eller mjukstartare. Den vanligaste användningen är styrning av asynkronmotorer, men frekvensomriktare kan lika gärna användas också för styrning av andra motortyper. Den största nyttan är att frekvensomriktarsystemet gör det möjligt att reglera motorns varvtal nästan utan begränsningar. Detta låter dig till exempel använda elmotorn direkt i processtyrningen utan separata manöverdon (till exempel reglering av vattnets flödeshastighet/pumpens eller hydraulikmotorns varvtal) samt kontrollerad acceleration och bromsning av mekanisk utrustnings rörelse. Med hjälp av en frekvensomriktare är det dessutom möjligt att uppnå mycket betydande energibesparingar

Anläggning

Ett frekvensomriktarsystem består av en frekvensomriktare och tillhörande styrsystem. StrongFlow använder i huvudsak frekvensomriktare från Schneider Electric. I enkla applikationer räcker det att använda frekvensomriktarens integrerade funktioner, medan ett separat automations- och styrsystem används för styrningsbehov med större komplexitet.

Systemets planeringsprinciper

Utformningen av frekvensomriktarsystemet bygger på funktionen hos den process eller utrustning som ska styras. Den bästa utgångspunkten för att beräkna en offert och inleda planeringen är en verksamhetsbeskrivning med uppgifter om utrustningens eller processens önskade funktioner, de motorer som används samt eventuella andra ställdon. Dessutom behövs uppgifter om eltillförsel (driftspänning och frekvens).