Skip to main content

System för omvänd osmos

Omvänd osmos används allmänt inom industri och dricksvattenproduktion, för att avlägsna upplösta salter ur vatten. Typiska användningsområden inom industrin är bland annat behandling av vatten som används inom el- och värmeproduktion samt vatten för ytbehandling, tillverkningsprocesser, befuktning och tvätteriverksamhet. Vatten som behandlats med omvänd osmos används dessutom exempelvis inom bryggeriindustrin, i växthus och många andra vitt skilda applikationer där regleringen av vattnets exakta sammansättning kräver att vattnet avmineraliserats innan önskade ingredienser tillsätts. Vid omvänd osmos bildas alltid permeat (filtrerat vatten) och koncentrat (rest där de filtrerade ämnena ingår). Förhållandet mellan permeat och koncentrat varierar så att vattenutbytet i typfallet är 70–80 % när s.k. sött råvatten behandlas. I havsvattenapplikationer varierar vattenutbytet mellan 30 och 60 %.

System

Vatten som behandlas med omvänd osmos måste nästan alltid förbehandlas, för att säkerställa processens effektivitet och förhindra att membranen på lång sikt blir smutsiga/igentäppta. Typiska förbehandlingsskeden är exempelvis multimediafiltrering (om råvattnet innehåller oupplösta fasta ämnen) och avhärdning (vanligen när vattnets hårdhetsgrad överskrider 5° dH). Antiskalanter (kemikalier för att förhindra fällning) som tillsätts i matarvattnet kan användas i stället för vattenavhärdning. Ett system för omvänd osmos i ett steg kan reducera 99,5 % av de upplösta fasta ämnena (TDS).

Dimensionering

För dimensionering och planering av vattenbehandlingsanläggningen behövs en råvattenanalys, uppgifter om vilken kapacitet/flödeshastighet som krävs, samt uppgift om önskad vattenkvalitet och/eller användningsändamål. Om anläggningen ska monteras i ett befintligt utrymme har vi också nytta av uppgifter om rummets mått och tillgängliga avlopp.