Skip to main content

Utrustning för omvänd osmos

Omvänd osmos kan reducera cirka 97–99,5 % av alla salter som är upplösta i vattnet. Exempel på användningsändamål är turbinkraftverk, produktion av dricks- och bevattningsvatten av havsvatten samt olika produktionsprocesser som kräver helt saltfritt vatten.

Flödeshastigheten i vår standardutrustning för omvänd osmos ligger mellan 0,5 och 1,5 m3/h. Kontakta vår säljavdelning om du behöver RO-utrustning med högre kapacitet.

StrongFlow RO44

Funktioner

  • Pekskärm och informativt användargränssnitt
  • Möjlighet till integrering med andra system (till exempel process- och fabriksstyrningssystem) och fjärrmonitorering/-åtgärder
  • Rent elektriska instrument
  • Ram i rostfritt stål

Teknisk data

Mått (mm) Bredd 1150 – djup 700 – höjd 1400
Avkastning 0,5-1,5 m³/h

Relaterade system

System för omvänd osmos

Relaterad teknik

Omvänd osmos