Skip to main content

Sedimentering med kemikalier

Vid sedimentering tillsätts kemikalier varvid det icke önskade ämnet klumpas ihop till större flockar, som sedan kan avlägsnas exempelvis med hjälp av sandfilter. Sedimentering används för att avlägsna bland annat suspenderade fasta ämnen.

Anläggning

Den anläggning som används vid sedimentering består vanligen av en matarenhet för sedimenteringskemikalier (en koagulant och en flockulant) och en sedimenteringstank.

Dimensionering

För dimensionering och planering av vattenbehandlingsanläggningen behövs en vattenanalys, uppgifter om vilken kapacitet/flödeshastighet som krävs, samt uppgift om önskad vattenkvalitet och/eller användningsändamål. Om anläggningen ska monteras i ett befintligt utrymme har vi också nytta av uppgifter om rummets mått och tillgängliga avlopp.