Skip to main content

Kemikaalide abil sadestamine

Sadestamisel lisatakse vette kemikaale, et soovimatu materjal koguda suuremateks helvesteks, mida saab seejärel näiteks liivfiltreerimise teel eemaldada. Sadestamist kasutatakse näiteks orgaaniliste ja suspendeeritud tahkete ainete eemaldamiseks.

Seadmed

Sadestamiseks kasutatavad seadmed koosnevad tavaliselt sadestuskemikaalide (koagulandi ja flokulandi) sisselaskeüksusest ja sadestuspaagist.

Mõõtmete määramine

Veetöötlusseadmete mõõtmete määramise ja nende projekteerimise jaoks on vaja veeanalüüsi, teavet seadmete vajaliku võimsuse/jõudluse ning soovitud veekvaliteedi ja/või seadmete kasutamise kohta. Kasulikuks teabeks on ka võimaliku olemasoleva seadmeruumi suurus ja lisateave juurdepääsetava äravoolusüsteemi kohta.