Skip to main content

Pöördosmoosisüsteemid

Pöördosmoosi kasutatakse tavaliselt tööstuses ja joogivee tootmisel lahustunud soolade eemaldamiseks veest. Tüüpiliste tööstuslike rakenduste hulka kuuluvad nt soojuse ja elektri tootmises kasutatava vee töötlemine ning mitmesugused pinnatöötluseks, tootmisprotsessideks, niisutamiseks ja pesemiseks vajalikud veed. Lisaks kasutatakse pöördosmoosiga töödeldud vett näiteks õlletööstuses, kasvuhoonetes ja paljudes muudes väga erinevates rakendustes, kus vee täpse koostise reguleerimine nõuab enne soovitud koostisosade lisamist mineraalivaba vee valmistamist. Pöördosmoosi korral moodustub alati permeaat (puhastatud vesi) ja kontsentraat (jääk filtreeritud ainetega). Permeaadi ja kontsentraadi suhe varieerub nii, et protsessi saagis jääb tavaliselt vahemikku 70–80 %, kui töödeldakse nn magevett (toorvett). Mereveerakendustes varieerub saagis vahemikus 30–60 %.

Süsteem

Pöördosmoosiseadmega töödeldav vesi vajab peaaegu alati eeltöötlust, et tagada protsessi efektiivsust ja vältida membraanide määrdumist/ummistumist pikemal kasutamisel. Tüüpilised eeltöötlusetapid on näiteks filtreerimine mitme filtreerimisvahendiga (kui toorvees on lahustumatuid tahkeid aineid) ja pehmendamine (tavaliselt kui vee karedus on üle 5 °dH). Vee pehmendamise asemel võib kasutada ka antiskalanti (reostumisvastast kemikaali), mida doseeritakse toitevette. Üheastmelise pöördosmoosisüsteemiga on võimalik eemaldada 99,5 % lahustunud tahketest ainetest (TDS).

Mõõtmete määramine

Veetöötlusseadmete mõõtmete määramise ja projekteerimise jaoks on vaja toorveeanalüüsi, teavet seadmete vajaliku võimsuse/jõudluse ning soovitud veekvaliteedi ja/või seadmete kasutamise kohta. Kasulikuks teabeks on ka võimaliku olemasoleva seadmeruumi suurus ja lisateave juurdepääsetava äravoolusüsteemi kohta.