Skip to main content

Automaatjuhtimissüsteemid

Automaatjuhtimissüsteem võimaldab põhimõtteliselt täiturite ja andurite abil kontrollida mis tahes füüsilist protsessi. Samamoodi võib süsteemi ulatus varieeruda kogu tehase juhtimissüsteemist kuni üksiku täituri juhtimiseni. Automaatjuhtimissüsteemid võivad sisaldada väga erinevaid funktsioone, kuid tüüpiline terviküksus hõlmab tavaliselt mõõtmisi, mõõtmisandmete töötlemist, juhtseadmeid, reguleerimisseadmeid ja kasutajaliidest (nt puutetundlikku ekraani), nt käsitsi juhtimiskäskude andmiseks, protsessi oleku jälgimiseks ja sätete muutmiseks.

Seadmed

Automaatjuhtimissüsteemi aluseks on programmeeritav tööstuskontroller ja süsteemipõhine tarkvara. StrongFlow kasutab peamiselt Schneider Electric M340 ja M241/251 loogikakontrollereid. Kontrolleri konfiguratsiooni mõjutavad oluliselt kasutatavate andurite ja täiturite jaoks vajalikud liidesed (digitaal- ja analoogjuhtimisseadmed, samuti mõõtmised ja võimalikud siiniliidesed). Lisaks kontrollerile on vajalikud füüsilisi toiminguid mõõtvad andurid ja täiturite juhtseadmed. Juhtimissüsteemi sisesed ja välised signaalid (integratsioon teiste süsteemidega) edastatakse kas juhtme kaudu või juhtmevabalt soovitud protokolli abil.

Süsteemi projekteerimispõhimõtted

Automaatjuhtimissüsteemi projekteerimine põhineb juhitava protsessi vajadustel. Parim lähtepunkt pakkumise kalkuleerimisele ja projekteerimise alustamisele on funktsionaalne kirjeldus, mis näitab seadme või protsessi soovitud funktsioone, kasutatavaid andureid ja täitureid (niipalju kui on määratud) ning elektritoite teavet (tööpinged ja sagedused). Väga sageli on süsteemi projekteerimine aga järk-järguline protsess, mille käigus üritatakse koos kliendi ja teiste süsteemitarnijatega leida parim lahendus tervikule (nt seadmete mehaaniline konstruktsioon, muud automaatjuhtimissüsteemid, hüdraulikasüsteem jne).