Skip to main content

Elektrodeioniseerimine

Elektrodeioniseerimine (EDI) kasutab vees olevate soolade eemaldamiseks elektrivoolu, ioonselektiivset membraani ja segatud ioonvahetusvaiku. EDI-seadmeid kasutatakse tavaliselt viimase töötlusetapina pärast pöördosmoosiga töötlemist, kui on vaja väga madala elektrijuhtivusega vett (alla 0,1 μS/cm). Vee väga madal elektrijuhtivus on oluline nt turbiinelektrijaamades ja erinevates pooljuhtkomponentide tootmisprotsessides (nt päikesepaneelide tootmine).

Seadmed

Elektrodeioniseerimisseadmed koosnevad tegelikust EDI-elemendist, mille kaitsekorpuses paiknevad ioonselektiivsed membraanid ja segatud ioonivahetusvaik. Lisaks vajab EDI-seade alalisvoolu toiteallikat ning torustikku koos kontrollerite ja anduritega, mille abil reguleeritakse veevoolu läbi seadme. EDI-seadmes jagatakse vesi tegelikuks tooteveeks (lahjendatud), kontsentraadiks ja elektrolüüdiks (jäägid filtreeritud ainetega). Kontsentraadi ja elektrolüüdi saab vastavalt vajadusele talletada ja mujal protsessi käigus taaskasutada. EDI-seadme saagis on tavaliselt 90–95 %.

Mõõtmete määramine

Veetöötlusseadmete mõõtmete määramise ja nende projekteerimise jaoks on vaja veeanalüüsi, teavet seadmete vajaliku võimsuse/jõudluse ning soovitud veekvaliteedi ja/või seadmete kasutamise kohta. Kasulikuks teabeks on ka võimaliku olemasoleva seadmeruumi suurus ja lisateave juurdepääsetava äravoolusüsteemi kohta.