Skip to main content

Basseinivee töötlemine kruiisilaevadel

Basseinivee töötlemisel tagatakse vee puhtus, eemaldades vees kogunevaid lisandeid filtrikasseti või liivafiltritega ning lisades kemikaale, mis väldivad mikrobioloogilist kahju. Lisaks filtreerimissüsteemile sisaldab veepuhastussüsteem tavaliselt küttesüsteemi. Basseinivee puhastamise põhiülesandeks on tagada veehügieeni nõuded, kuid sellel on ka oluline esteetiline roll vee läbipaistvuse tagamiseks. Kruiisilaevade basseinivee töötlemisel on tähtsad seadmete mõõtmete vastavus nõuetele (nt USPH, Vessel Sanitation Program) ja laevakeskkonnast tingitud erinõuded.

Seadmed

Basseinivee töötlemissüsteem koosneb tavaliselt pöördpumpadest, filtritest, soojusvahetist, anduritest ja ventiilidest, samuti keemilisest doseerimisest (kloori doseerimine ja pH reguleerimine) ning vajaduse korral UV-seadmest. Lisaks veetöötlusseadmetele on basseinis veekoguse reguleerimiseks tavaliselt vaja kompensatsioonimahuteid. Eriti laevadel, kus kasutatav ruum on tavaliselt väga piiratud, peavad kõik seadmed olema võimalikult kompaktsed, tagades samal ajal süsteemi kasutatavuse. Sagedusmuundureid kasutades on võimalik saavutada seadmete energiakulu märkimisväärset säästu ning reguleerida/tagada basseinivee ringluskiirusest tingitud nõudeid igas olukorras.

Juhtimissüsteemi seisukohalt on eriti oluline seadmete kasutamise lihtsus, üheselt mõistetav ja informatiivne kasutajaliides ning automaatsed funktsioonid, mis tagavad seadme õige ja tõhusa töö. Lisaks saab basseiniveesüsteemide juhtimis- ja seiresüsteeme integreerida laeva teiste automaatjuhtimissüsteemidega.