Skip to main content

Ioonvahetus ja vee pehmendamine

Ioonvahetusel vahetatakse vees olevad ioonid, anioonid või katioonid ioonvahetusmassi anioonide või katioonide vastu. Tüüpiliste veest eemaldatavate ioonide hulka kuuluvad mitmesugused kõvadussoolad nagu näiteks magneesium ja kaltsium. Sel juhul räägime veepehmenditest. Täielik magestamine saavutatakse segatud ioonvahetusmassi kasutades.

Veepehmendeid kasutatakse, nagu nimigi ütleb, kareda vee pehmendamiseks. Vee karedus määratakse tavaliselt vees olevate magneesiumi- ja kaltsiumisoolade koguse järgi. Vee pehmendamine on vajalik näiteks soojuse/energia ja auru tootmisel, pesumajades ja muudes protsessides, kus kõvadussoolade sadestumine (katlakivi/scaling) ja muud mõjud tekitavad probleeme. Veepehmendi regenereerimine toimub soolalahusega (seadmetega ühendatud soolapaaki lisatakse perioodiliselt/vastavalt tarbimisele soola).

Seadmed

Ioonvahetuseks ja vee pehmendamiseks kasutatavad seadmed koosnevad tavaliselt filterpaakidest, nende sees olevast ioonvahetusmassist, ventiilidest, torustikest ja soolapaagist. Seadmed ei vaja tavaliselt eraldi pumpa, sest filtrid töötavad võrgurõhul. Filtreerimisel kasutatav mass on tavaliselt polümeervaik. Seadmete ventiile/juhtimist saab teostada (sõltuvalt soovitud võimsusest) kas vee filtreerimiseks mõeldud valmis automaatfiltritega (tuntud kaubamärgid, sealhulgas Autotrol, Fleck, Clack jne), veefiltreerimisventiilidega ja eraldi juhtimisloogikaga või üksikventiilide ja eraldi juhtimisloogikaga. Veepehmendi jõudluse säilitamine nõuab perioodilist regenereerimist, mille käigus filtermass regenereeritakse soolalahusega ja pestakse tagasi. Kui protsessi veevajadus on pidev (vett on vaja ka regenereerimise ajal), lisatakse seadmetesse kaks või enam filterpaaki (kui üks paak on regenereerimisrežiimis, filtreerivad teised paagid vett tavalisel moel).

Mõõtmete määramine

Veetöötlusseadmete mõõtmete määramise ja projekteerimise jaoks on vaja toorveeanalüüsi, teavet seadmete vajaliku võimsuse/jõudluse ning soovitud veekvaliteedi ja/või seadmete kasutamise kohta. Kasulikuks teabeks on ka võimaliku olemasoleva seadmeruumi suurus ja lisateave juurdepääsetava äravoolusüsteemi kohta.