Skip to main content

Kemikaalide doseerimine

Kemikaalide doseerimine tähendab lihtsalt kemikaalide lisamist vette teatud soovitud mõju saavutamiseks. Tüüpiliseks rakenduseks on näiteks sadestamine, basseinivee desinfitseerimine ja pH-taseme reguleerimine.

Seadmed

Kemikaalide doseerimisseadmed koosnevad tavaliselt kemikaalipaagist ja doseerimispumpadest. Kui soovite doseerimist mõõtmise põhjal automaatselt reguleerida, on vaja ka eraldi analüsaatorit. Doseerimispumpasid saab juhtida kas pumba enda juhtimisliidese või eraldi juhtimisloogika abil.

Mõõtmete määramine

Veetöötlusseadmete mõõtmete määramise ja nende projekteerimise jaoks on vaja veeanalüüsi, teavet seadmete vajaliku võimsuse/jõudluse ning soovitud veekvaliteedi ja/või seadmete kasutamise kohta. Kasulikuks teabeks on ka võimaliku olemasoleva seadmeruumi suurus.