Skip to main content

Pöördosmoos

Pöördosmoos on membraantehnoloogia rakendus, mille käigus vesi filtreeritakse läbi poolläbilaskva membraani, kasutades rõhku, mis on suurem kui töödeldava vee osmootne rõhk. Pöördosmoosi abil saab eemaldada kõik vees lahustunud soolad 97–99,5 % ulatuses. Pöördosmoosi tüüpilisteks rakendusteks on näiteks fluoriidi, kloriidi ja arseeni eemaldamine veest, joogi- ja kastmisvee tootmine mereveest ning mitmesugused tööstusprotsessid õlletehastest turbiinelektrijaamadeni.
Membraantehnoloogias töödeldud vesi jaguneb alati permeaadiks (filtreeritud tootevesi) ja kontsentraadiks (jääk filtreeritud ainetest). Mõnel juhul saab kontsentraati protsessi käigus talletada ja protsessis taaskasutada. Mõnes erirakenduses on protsessis tekkiv kontsentraat (kontsentreeritud vedelik) permeaadi asemel soovitud toode. Permeaadi ja kontsentraadi suhe varieerub nii, et protsessi saagis jääb tavaliselt vahemikku 70–80 %, kui töödeldakse nn magevett (toorvett). Mereveerakendustes varieerub saagis vahemikus 30–60 %.

Seadmed

Pöördosmoosisseadmed koosnevad lihtsustatult eelfiltritest (määratakse vastavalt vee kvaliteedile), kõrgsurvepumbast ja filtreerimiseks kasutatavatest membraanidest. Pöördosmoosis kasutatavad membraanid on peaaegu eranditult spiraalmembraanid. Seadmete juhtimine toimub tavaliselt eraldi juhtimisloogikaga, mis võimaldab eritellimusel rätsepatööna valmistatud kasutajaliidest, seiret ja integreerimist teiste seadmetega või süsteemidega.

Mõõtmete määramine

Veetöötlusseadmete mõõtmete määramise ja nende projekteerimise jaoks on vaja toorveeanalüüsi, teavet seadmete vajaliku võimsuse/jõudluse ning soovitud veekvaliteedi ja/või seadmete kasutamise kohta. Kasulikuks teabeks on ka võimaliku olemasoleva seadmeruumi suurus ja lisateave juurdepääsetava äravoolusüsteemi kohta.