Skip to main content

Deioniseeritud (DI) ja ülipuhta vee tootmise süsteemid

Deioniseeritud vee all mõeldakse tavaliselt vett, mida on lisaks üheastmelisele pöördosmoosile töödeldud ühe või mitme magestamisprotsessiga. Deioniseeritud vee rakendusteks on nt turbiinielektrijaamad ja tootmisprotsessid pooljuhitööstuses, kus pelga üheastmelise pöördosmoosi abil saavutatud veekvaliteet pole piisav.

Süsteem

Vee deioniseerimissüsteemid sisaldavad tavaliselt eeltöötlusetappi (nt filtreerimine mitme filtreerimisvahendiga ja pehmendamine sõltuvalt toorvee kvaliteedist) ja pöördosmoosi etappi, samuti muid töötlemismeetodeid vee soovitud elektrijuhtivuse saavutamiseks. Mõnel juhul saavutatakse soovitud tulemus teise pöördosmoosi etapiga. Kui vajatakse ülipuhast vett (elektrijuhtivus alla 0,1 μS/cm), kaasatakse süsteemi tavaliselt gaasieemalduse ja elektrodeionisatsiooni (EDI) etapid. Lisaks neile võib soovi korral viimase kindlustava meetodina kasutada filtreerimist ioonvahetusmassi abil. Deioniseeritud veesüsteemi puhul on suur tähtsus protsessi juhtimissüsteemilt nõutavatel omadustel. Mitme eraldi protsessi koostalitlusvõime tagamine ja veele seatud kõrged kvaliteedinõuded nõuavad protsessi reaalajas mõõtmist ja reguleerimist.

Mõõtmete määramine

Veepuhastussüsteemi mõõtmete määramise ja projekteerimise jaoks on vaja toorveeanalüüsi, teavet seadmete vajaliku võimsuse/jõudluse ning soovitud veekvaliteedi ja/või seadmete kasutamise kohta. Kasulikuks teabeks on ka võimaliku olemasoleva seadmeruumi suurus ja lisateave juurdepääsetava äravoolusüsteemi kohta.