Skip to main content

System för produktion av avjoniserat vatten (DI) och ultrarent vatten

Med avjoniserat vatten avses i allmänhet vatten som behandlats med omvänd osmos i ett steg och därutöver med en eller flera avsaltningsmetoder. Avjoniserat vatten används bland annat i turbinkraftverk och i processer för halvledartillverkning, där den vattenkvalitet som erhålls genom omvänd osmos i ett steg inte är tillräcklig.

System

DI-vesijärjestelmät sisältävät tyypillisesti esikäsittelyvaiheen (esimerkiksi multimediasuodatus ja pehmennys riippuen raakaveden laadusta) ja käänteisosmoosivaiheen sekä lisäksi muita käsittelymenetelmiä joilla saavutetaan haluttu veden johtokyky. Joissakin tapauksissa toisella käänteisosmoosivaiheella saavutetaan haluttu lopputulos. Kun tarvitaan ultrapuhdasta vettä (johtokyky alle 0.1 μS/cm), järjestelmään sisällytetään tyypillisesti kaasunpoisto- ja elektrodeionisaatiovaiheet (EDI). Näiden lisäksi voidaan haluttaessa käyttää suodatusta sekaioninvaihtomassalla viimeisenä varmistavana menetelmänä. Deionisoidun veden järjestelmissä korostuvat prosessin ohjausjärjestelmältä vaadittavat ominaisuudet. Useiden yksikköprosessien yhteistoiminnan varmistaminen ja vedelle asetetut korkeat laatuvaatimukset edellyttävät prosessin realiaikaista mittausta ja säätöä.

Dimensionering

För dimensionering och planering av vattenbehandlingsanläggningen behövs en råvattenanalys, uppgifter om vilken kapacitet/flödeshastighet som krävs, samt uppgift om önskad vattenkvalitet och/eller användningsändamål. Om anläggningen ska monteras i ett befintligt utrymme har vi också nytta av uppgifter om rummets mått och tillgängliga avlopp.