Skip to main content

Vattenavhärdning för industri

Vattenavhärdare (jonbyte) som lämpar sig för industriellt bruk används bland annat i värme- och elproduktion, tvätterier, ånggeneratorer, tryckerier och för många andra ändamål. Med hjälp av en vattenavhärdare byts de hårdhetsbildande salterna i vattnet, såsom magnesium- och kalciumjoner, ut mot natriumjoner. På det sättet förhindras utfällning av de hårdhetsbildande salterna (till exempel ”förkalkning” av värmemotstånd, dvs. att pannsten bildas och täpper igen rören), och andra problem (till exempel att tvättmedel fälls ut).

Flödeshastighet och funktioner

På marknaden finns avhärdare av varierande slag, allt från apparater konstruerade för hushåll till större system. I många applikationer räcker det med standardutrustning vars funktion bygger på användning av automatventiler som är avsedda för vattenfiltrering. StrongFlow Oy:s standardavhärdare är konstruerade för flöden på 2–6 m³/h. Med de färdiga automatventiler som finns på marknaden är det dock möjligt att bygga avhärdare för flöden på upp till 240 m³/h.

Funktionerna hos de enklaste vattenavhärdarna och automatventilerna motsvarar inte alltid behoven i en industriell verksamhetsmiljö, till exempel integrerbarhet med övriga styrsystem och monitoreringsfunktioner. StrongFlows skräddarsydda vattenavhärdare och system kan förses med mätning och monitorering för att säkerställa produktvattnets kvalitet (hårdhetsmätning i realtid), och se till att processen är tillförlitlig och effektiv (bland annat minimeras förbrukningen av avhärdningssalt). Mängden spillvatten kan minimeras genom att mäta spolvattnets kvalitet. All skräddarsydd utrustning kan vid behov integreras med andra processer och länkas till separata styrsystem.

Dimensionering

För dimensionering och planering av vattenbehandlingsanläggningen behövs en råvattenanalys, uppgifter om vilken kapacitet/flödeshastighet som krävs, samt uppgift om önskad vattenkvalitet och/eller användningsändamål. Om anläggningen ska monteras i ett befintligt utrymme har vi också nytta av uppgifter om rummets mått och tillgängliga avlopp.