Skip to main content

Multimedia- och patronfiltrering

Vid multimediafiltrering avlägsnas partiklar och orenheter ur vattnet genom att vattnet leds genom en filtermassa som kan bestå av exempelvis sand, aktivt kol eller en blandning av olika massor. Typiska användningsändamål är exempelvis förbehandling av råvatten före avhärdning och membranfiltrering. Multimediafilter kan också användas för att avlägsna till exempel mangan och järn. Patronfilter fungerar enligt motsvarande princip, men i stället för en filtermassa används för avlägsnande av partiklar filterpatroner vars filtreringsgrad väljs enligt användningsändamål. Det finns olika typer av filterpatroner för olika ändamål (bland annat patroner med aktivt kol, fiberpatroner, samt metallpatroner och veckade patroner).

Anläggning och funktionsprincip

En anläggning för multimediafiltrering består av filterhus, filtermassan inuti dessa, samt ventiler och rörsystem. Det behövs vanligen ingen separat pump när filtren fungerar med distributionsnätets tryck. Vid filtreringen används vanligen jonbytar- eller katalytmassa (polymerharts eller mangandioxid). Anläggningens ventiler/styrning kan (beroende på önskad kapacitet) bygga antingen på färdiga automatventiler avsedda för vattenfiltrering (kända produktnamn är bland annat Autotrol, Fleck, Clack, etc.), vattenfiltreringsventiler + en extern styrenhet eller lösa ventiler + en extern styrenhet. Anläggningens sammansättning är i allmänhet betydligt enklare vid patronfiltrering.

För att upprätthålla multimediafiltrets funktionsförmåga krävs med jämna mellanrum backspolning, det vill säga att de partiklar som samlats i filtermassan spolas ut i avloppet. Om processen har ett kontinuerligt behov av vatten (vatten behövs även medan backspolning pågår) inkluderas två eller flera filterhus i anläggningen (ett filterhus är i backspolningsläge medan det/de andra filtrerar vatten som vanligt). Vid patronfiltrering används i allmänhet ingen backspolning utan patronerna byts ut regelbundet och/eller tvättas manuellt.

Dimensionering

För dimensionering och planering av vattenbehandlingsanläggningen behövs en råvattenanalys, uppgifter om vilken kapacitet/flödeshastighet som krävs, samt uppgift om önskad vattenkvalitet och/eller användningsändamål. Om anläggningen ska monteras i ett befintligt utrymme har vi också nytta av uppgifter om rummets mått och tillgängliga avlopp.