Skip to main content

Automations- och styrsystem

Ett automations- och styrsystem låter dig kontrollera i princip vilken fysisk process som helst med hjälp av ställdon och givare. Systemet kan variera i omfattning, och inbegripa styrning av hela fabriker eller enstaka ställdon. Automations- och styrsystem kan innehålla funktioner av varierande slag, men en typisk helhet innefattar i allmänhet mätningar, måtthantering, styrning, reglering samt ett användargränssnitt (till exempel en pekskärm) som låter användaren ge manuella kommandon, följa med i processens status och ändra inställningar.

Anläggning

Ett programmerbart industriellt styrsystem och en systemspecifik programvara utgör grunden för ett automations- och styrsystem. StrongFlow använder i huvudsak Schneider Electrics styrenheter M340 och M241/251. Styrenhetens sammansättning påverkas i betydande grad av de gränssnitt som givare och ställdon kräver (digital och analog styrning samt mätningar och eventuella bussgränssnitt). Utöver styrenheten behövs givare som mäter fysiska funktioner, samt styrenheter för ställdonen. Styrsystemets interna och externa signaler (integrationer med andra system) förmedlas trådbundet eller trådlöst med hjälp av önskat protokoll.

Systemets planeringsprinciper

Automations- och styrsystemet planeras utgående från de behov som förknippas med den process som ska styras. Den bästa utgångspunkten för att beräkna en offert och inleda planeringen är en verksamhetsbeskrivning med uppgifter om utrustningens eller processens önskade funktioner, givare och ställdon som används (i den mån de har definierats) samt uppgifter om eltillförsel (driftspänning och frekvenser). Planeringen av ett system är mycket ofta en iterativ process där man, tillsammans med kunden och övriga leverantörer av system (till exempel utrustningens mekaniska konstruktion, övriga automations- och styrsystem, hydrauliksystem etc.), strävar efter att hitta den lösning som passar bäst med tanke på helheten.