Skip to main content

Automaatio-ohjausjärjestelmät

Automaatiojärjestelmällä voidaan hallita periaatteessa mitä tahansa fyysistä prosessia toimilaitteiden ja antureiden avulla. Vastaavasti järjestelmän laajuus voi vaihdella kokonaisten tehtaiden ohjausjärjestelmistä yksittäisen toimilaitteen ohjaukseen. Automaatiojärjestelmät voivat sisältää hyvin erilaisia toimintoja, mutta tyypillinen kokonaisuus sisältää yleensä mittauksia, mittausten käsittelyä, ohjauksia, säätöjä sekä käyttäjärajapinnan (esimerkiksi kosketusnäyttö) mm. manuaalisten ohjauskäskyjen antamiseen, prosessin tilan seurantaan ja asetusten muuttamiseen.

Laitteisto

Automaatiojärjestelmän perusta on ohjelmoitava teollisuuslogiikka ja järjestelmäkohtainen ohjelma. StrongFlow käyttää pääasiassa Schneider Electric M340 ja M241/251 logiikoita. Logiikan kokoonpanoon vaikuttaa merkittävästi käytettävien antureiden ja toimilaitteiden vaatimat rajapinnat (digitaali- ja analogiohjaukset sekä mittaukset ja mahdolliset väylärajapinnat)   Logiikan lisäksi tarvitaan fyysisiä toimintoja mittaavat anturit ja toimilaitteiden ohjaukset. Ohjausjärjestelmän sisäiset ja ulkoiset signaalit (integraatiot muihin järjestelmiin) välitetään joko langallisesti tai langattomasti käyttäen haluttua protokollaa.

Järjestelmän suunnitteluperusteet

Automaatiojärjestelmän suunnittelu perustuu ohjattavan prosessin tarpeisiin. Paras lähtökohta tarjouslaskentaan ja suunnittelun aloittamiseen on toimintakuvaus, josta käy ilmi laitteen tai prosessin halutut toiminnot, käytettävät anturit sekä toimilaitteet (siltä osin kuin ne on määritetty) ja sähkösyötön tiedot (käyttöjännitteet ja taajuudet). Hyvin usein järjestelmän suunnittelu on kuitenkin iteratiivinen prosessi jossa pyritään löytämään kokonaisuuden kannalta paras ratkaisu yhdessä asiakkaan ja muiden järjestelmätoimittajien kanssa (laitteen mekaaninen rakenne, muut automaatiojärjestelmät, hydrauliikkajärjestelmä jne.).