Skip to main content

Saostus kemikaaleilla

Saostuksessa veteen lisätään kemikaaleja joiden avulla ei toivottu aines saadaan koottua suuremmiksi hiutaleiksi, jotka voidaan edelleen poistaa esimerkiksi hiekkasuodatuksella. Saostusta käytetään esimerkiksi orgaanisten ja suspendoitujen kiintoaiden poistoon.

Laitteisto

Saostuksessa käytettävä laitteisto koostuu tyypillisesti saostuskemikaalien (koagulantti ja   flokkulantti) syöttöyksiköstä ja saostussäiliöstä.

Mitoitus

Vedenkäsittelylaitteiston mitoittamista ja suunnittelua varten tarvitaan vesianalyysi, laitteiston tarvittava kapasiteetti/tuotto sekä tietoa halutusta vedenlaadusta ja/tai käyttötarkoituksesta. Mahdollinen jo olemassa olevan laitetilan koko ja lisätiedot käytettävissä olevasta viemäröinnistä ovat myös hyödyllistä tietoa.