Skip to main content

Prosessiohjaukset

Prosessiohjausten suunnittelussa ja toteutuksessa korostuu ymmärrys ohjattavasta prosessista. Tämä voi kuulostaa itsestäänselvyydeltä mutta koska prosessin automaatiojärjestelmän ja varsinaisen laitteiston suunnittelu tehdään usein eri organisaatioissa, tämä ei aina ole mahdollista. Näissä tilanteissa korostuu automaatiojärjestelmän suunnittelijan halu perehtyä prosessin toimintaan ja  kyky hahmottaa erilaisten prosessiteknologioiden erityispiirteitä ja vaatimuksia.

StrongFlow:lta löytyy omaa prosessiasiantuntemusta erityisesti vedenkäsittelyyn, pumppauksiin, nesteiden virtauksien hallintaan  ja pinnanmittauksiin liittyen. Olemme toteuttaneet myös erilaisia teollisuuden ja laivojen koneohjauksia.

Otamme mielellämme haasteita vastaan myös muiden prosessiteknologioiden ja sovellusten osalta.