Skip to main content

Multimedia- ja patruunasuodatus

Multimediasuodatuksessa vedessä olevia partikkeleita ja epäpuhtauksia poistetaan johtamalla vesi suodatusmassan läpi  joka voi olla esimerkiksi hiekkaa, aktiivihiiltä tai sekoitus erilaisia massoja. Tyypillisiä käyttökohteita ovat esimerkiksi raakaveden esikäsittely ennen pehmennystä ja kalvosuodatusta. Multimediasuodattimia voidaan käyttää myös esimerkiksi mangaanin ja raudan poistoon. Patruunasuodattimet toimivat vastaavalla periaatteella, mutta suodatusmassan sijaan partikkelien poistamiseen käytetään suodatinpatruunoita joiden suodatusaste valitaan käyttökohteen mukaan. Suodatinpatruunoita on useita eri tyyppejä eri käyttötarkoituksiin (mm. aktiivihiili ja kuitupatruunat sekä metalliset ja laskostetut).

Laitteisto ja toimintaperiaate

Multimediasuodatuksessa käytettävä laitteisto koostuu suodatinsäiliöistä, näiden sisällä olevasta suodatusmassasta, venttiileistä ja putkistoista. Laitteistossa ei yleensä tarvita erillistä pumppausta suodattimien toimiessa verkostopaineella. Suodatuksessa käytettävä massa on tyypillisesti ioninvaihto- tai katalyyttimassaa (polymeerihartsi tai mangaanidioksidi). Laitteiston venttiilit/ohjaus voidaan toteuttaa (halutusta kapasiteetista riippuen) joko valmiilla vedensuodatukseen tarkoitetuilla automaattiventtiileillä (tunnettuja tuotenimiä mm. Autotrol, Fleck, Clack, etc.), vedensuodatusventtiileillä ja erillisellä ohjauslogiikalla tai irtoventtiileillä ja erillisellä ohjauslogiikalla. Patruunasuodatuksessa laitteiston kokoonpano on yleensä huomattavasti yksinkertaisempi.

Multimediasuodattimen toimintakyvyn ylläpito edellyttää maaräajoin toteutettavan vastavirtahuuhtelun jossa suodatusmassaan keräänyneet partikkelit huuhdellaan viemäriin. Mikäli prosessin vedentarve on jatkuva (vettä tarvitaan myös vastavirtahuuhtelun aikana) laitteistoon sisällytetään kaksi tai useampia suodatinsäiliötä (yhden säiliön ollessa huuhtelutilassa muut säiliöt suodattavat vettä normaalisti). Patruunasuodattimissa ei yleensä käytetä vastavirtahuuhtelua  vaan patruunat vaihdetaan määräajoin ja/tai pestään manuaalisesti.

Mitoitus

Vedenkäsittelylaitteiston mitoittamista ja suunnittelua varten tarvitaan raakavesianalyysi, laitteiston tarvittava kapasiteetti/tuotto sekä tietoa halutusta vedenlaadusta ja/tai käyttötarkoituksesta. Mahdollinen jo olemassa olevan laitetilan koko ja lisätiedot käytettävissä olevasta viemäröinnistä ovat myös hyödyllistä tietoa.