Skip to main content

Taajuusmuuttajakäytöt

Taajuusmuuttajakäytöissä sähkömoottoreita ohjataan taajuusmuuttajalla suora-, tähtikolmio- tai pehmokäynnistyksen sijaan. Tyypillisin käyttösovellus on oikosulkumoottorin ohjaus, mutta taajuusmuuttajia voidaan yhtälailla käyttää myös muiden sähkömoottorityyppien ohjaukseen. Taajuusmuuttajakäytön suurin hyöty on siinä, että moottorin pyörimisnopeutta voidaan säätää lähes rajoituksetta. Tämä mahdollistaa esimerkiksi sähkömoottorin käytön suoraan prosessin ohjauksessa ilman erillisiä säätötoimilaitteita (esimerkiksi veden virtausnopeuden/pumpun tai hydrauliikkamoottorin pyörimisnopeuden säätäminen) sekä mekaanisten laitteiden liikkeiden hallitut kiihdytykset ja hidastukset. Taajuusmuuttajalla voidaan lisäksi saavuttaa erityisesti prosessien ohjauksessa hyvin merkittäviä energiansäästöjä.

Laitteisto

Taajuusmuuttajakäyttö koostuu taajuusmuuttajasta ja tähän liittyvästä ohjausjärjestelmästä. StrongFlow käyttää pääasiassa Schneider Electric taajuusmuuttajia. Yksinkertaisissa sovelluksissa pärjätään taajuusmuuttajista löytyvillä integroiduilla toiminnallisuuksilla ja monimutkaisemman ohjaustarpeen kohdalla käytetään erillistä automaatio-ohjausjärjestelmää.

Järjestelmän suunnitteluperusteet

Taajuusmuttajakäytön suunnittelu perustuu ohjattavan prosessin tai laitteen toimintaan. Paras lähtökohta tarjouslaskentaan ja suunnittelun aloittamiseen on toimintakuvaus, josta käy ilmi laitteen tai prosessin halutut toiminnot, käytettävät moottorit sekä mahdolliset muut toimilaitteet. Lisäksi tarvitaan sähkösyötön tiedot (käyttöjännitteet ja taajuudet).