Skip to main content

Kaasujen poisto kalvotekniikalla

Kalvotekniikalla toteutettavassa kaasujen poistossa (tyypillisesti hiilidioksidi tai happi) hyödynnetään hydrofobista kalvoa ja alipainetta sekä ilmahuuhtelua (kun kyseessä hiilidioksin poisto) tai vain vakuumia (kun kyseessä hapen poisto). Menetelmää käytetään esimerkiksi käänteisosmoosi- ja EDI-vaiheiden välissä kun vedessä on runsaasti hiilidioksidia sekä hapenpoistoon energiantuotannossa ja kaukolämpöjärjestelmissä.

Laitteisto

Kaasunpoistolaitteisto koostuu kaasunpoistomoduulista, puhallinlaitteesta, ilmaputkistosta ja ilmavirran säätimistä.

Mitoitus

Vedenkäsittelylaitteiston mitoittamista ja suunnittelua varten tarvitaan käsiteltävän veden kaasupitoisuudet, laitteiston tarvittava kapasiteetti/tuotto sekä tietoa halutusta vedenlaadusta ja/tai käyttötarkoituksesta. Mahdollisen jo olemassa olevan laitetilan koko on myös hyödyllistä tietoa.