Skip to main content

Käänteisosmoosijärjestelmät

Käänteisosmoosia käytetään yleisesti teollisuudessa ja juomaveden tuotannossa liuenneiden suolojen poistamiseen vedestä.  Tyypillisiä teollisuuden käyttökohteita ovat lämpö- ja höyrykattiloissa käytettävän veden käsittely sekä erilaiset pintakäsittelyissä, valmistusprosesseissa, kostutuksessa ja pesuissa tarvittavat vedet. Käänteisomoosilla käsiteltyä vettä käytetään lisäksi esimerkiksi panimoteollisuudessa, kasvihuoneissa ja monissa muissa hyvin erilaisissa sovelluksissa joissa veden tarkan koostumuksen säätäminen edellyttää mineraalivapaan veden valmistamista ennen haluttujen ainesosien lisäämistä.  Käänteisosmoosissa muodostuu aina permeaattia (suodatettu vesi) ja konsentraattia (jäännös jossa mukana suodatetut aineet). Permeaatin ja konsentraatin suhde vaihtelee siten, että prosesin saanto on tyypillisesti 70-80 % välillä kun käsitellään ns. makeaa raakavettä. Merivesisovelluksissa saanto vaihtelee 30-60 % välillä.

Järjestelmän kokoonpano

Käänteisosmoosilaitteella käsiteltävä vesi tarvitsee lähes poikkeuksetta esikäsittelyä jotta voidaan varmistaa käänteisosmoosikalvojen hyötysuhteen säilyminen ja prosessin tehokkuus pitkällä aikavälillä. Tyypillisiä esikäsittelyvaiheita ovat esimerkiksi multimediasuodatus (jos raakavedessä on liukenemattomia kiintoaineita) ja pehmennys (tyypillisesti kun veden kovuus on yli 5° dH ). Veden pehemennyksen sijaan voidaan käyttää myös antiskalanttia (saostumanestokemikaalia) jota annostellaan syöttöveteen. Yksitasoisella käänteisosmoosijärjestelmällä on mahdollista poistaa liuenneet kiintoaineet (TDS) 99.5 %:sti.

Mitoitus

Vedenkäsittelylaitteiston mitoittamista ja suunnittelua varten tarvitaan raakavesianalyysi, laitteiston tarvittava kapasiteetti/tuotto sekä tietoa halutusta vedenlaadusta ja/tai käyttötarkoituksesta. Mahdollinen jo olemassa olevan laitetilan koko ja lisätiedot käytettävissä olevasta viemäröinnistä ovat myös hyödyllistä tietoa.