Skip to main content

Kemikaalien annostelu

Kemikaalien annostelussa on yksinkertaisesti kyse kemikaalien lisäämisestä veteen tietyn halutun vaikutuksen aikaansaamiseksi. Tyypillisiä käyttökohteita ovat mm. saostus sekä allasveden desinfiointi ja pH:n säätö.

 

Laitteisto

Kemikaalien annostelulaitteisto koostuu tyypilllisesti kemikaalisäiliöstä ja annostelupumpuista. Haluattaessa säätää annostelua automaattisesti mittaukseen perustuen, tarvitaan lisäksi erillinen analysaattori. Annostelupumppujen ohjaus voidaan toteuttaa joko pumpun omalla ohjausrajapinnalla tai erillisellä ohjauslogiikalla.

Mitoitus

Vedenkäsittelylaitteiston mitoittamista ja suunnittelua varten tarvitaan vesianalyysi, laitteiston tarvittava kapasiteetti/tuotto sekä tietoa halutusta vedenlaadusta ja/tai käyttötarkoituksesta. Tieto mahdollisen jo olemassa olevan laitetilan koosta on myös avuksi.