Skip to main content

Elektroavjonisering

Vid elektroavjonisering (EDI) används elström, jonselektiva membran och blandad jonbytarharts för att avlägsna salter ur vattnet. EDI-utrustning används i typfallet som sista behandlingsskede efter behandling med omvänd osmos, när det finns behov av vatten med ytterst låg konduktivitet (under 0,1 μS/cm). Sådant vatten är viktigt bland annat i turbinkraftverk och vid tillverkning av olika halvledarkomponenter (till exempel produktion av solpaneler).

Anläggning

En elektroavjoniseringsanläggning består av en egentlig EDI-cell som innehåller jonselektiva membran och blandad jonbytarharts. Dessutom behöver EDI-anläggningen en DC-eltillförselenhet samt ett rörledningssystem med reglage och givare som kontrollerar vattnets flöde genom utrustningen. I EDI-utrustningen delas vattnet upp i egentligt produktvatten (diluat), koncentrat och elektrolyt (rester där de filtrerade ämnena ingår). Koncentratet och elektrolyten kan vid behov tas tillvara och användas på nytt i någon annan del av processen. Vid användning av EDI-utrustning är vattenutbytet i typfallet 90–95 %.

Dimensionering

För dimensionering och planering av vattenbehandlingsanläggningen behövs en vattenanalys, uppgifter om vilken kapacitet/flödeshastighet som krävs, samt uppgift om önskad vattenkvalitet och/eller användningsändamål. Om anläggningen ska monteras i ett befintligt utrymme har vi också nytta av uppgifter om rummets mått och tillgängliga avlopp.