Skip to main content

Raadio juhtimine

Raadiojuhtimisseadmete abil saab seadmeid ja protsesse juhtida juhtmevabalt. Teatavatel juhtudel on raadio teel juhtimine ainus viis hädavajalike signaalide edastamiseks ühest kohast teise (nt sadamaseadme kaugjuhtimine laevalt või praamilt). Teisalt võimaldab raadio teel juhtimine paljude seadmete puhul paremat kasutatavust, sest kasutaja saab seadet kasutades vabamalt liikuda. See suurendab sageli ohutust ja parandab kasutusmugavust. Masinate ja seadmete juhtimisel tõstetakse töökindlust tavaliselt varujuhikoha või kaablikontrolleri abil.

Seadmed

Raadiojuhtimissüsteem koosneb ühest või mitmest raadiovastuvõtjast ja -saatjast, võimalikest eraldi antennidest ja vajadusel eraldi juhtimissüsteemidest. StrongFlow kasutab masinate ja seadmete juhtimisel peamiselt Hetronic ja Åkerströms tooteid. Paikseid raadiosidesüsteeme rakendakse nt Sateli toodetega.

Süsteemi projekteerimispõhimõtted

Raadiojuhtimise projekteerimine põhineb juhitava protsessi või seadme nõuetel ja kasutuskohas järgitavatel raadioside loa eeskirjadel. Loapõhise sagedusriba kasutamine on tavaliselt kallim, kuid usaldusväärsem lahendus, samas kui loavabas sagedusalas jäävad kulud küll madalamaks, kuid häirete võimalus on suurem.