Skip to main content

Sadama reisijasildade ja rampide juhtimissüsteemid

Efektiivne, usaldusväärne ja ohutu reisija- ja kaubavedu sadamates eeldab laeva ja sadama eriseadmete nagu näiteks reisijasildade, rampide ja kaldteede kasutamist. Nende seadmete eesmärgiks on võimaldada laeva või praami tõhusat lossimist/laadimist ja reisijate liikumist, samuti tagada mainitud tegevused erineval veetasemel ning laeva/praami liikumise ja süvise muutumise korral.

Sadamaseadmete elektri- ja juhtimissüsteemide väljatöötamisel ja rakendamisel on tähtis seadmete nõuetekohane usaldusväärsus ja ohutus kõikides tingimustes. Sadamaseadmete hea kasutatavus tagatakse nii sadama personali kui ka laevaoperatsioonide vajaduste arvestamisega (juhikohtade asukoht, selged kasutajaliidesed ja raadio teel juhtimise võimalused). Seadmete ohutuse seisukohast on kõige kriitilisemateks automaatsed funktsioonid veetaseme ja laeva liikumise muutuste (nt vees hõljumine) kompenseerimiseks ning nendega seotud kontrolltoimingud ja erakorralised meetmed.

Seadmete hooldust ja probleemseid olukordi saab kergendada seadmete kaugjuhtimisvõimalusega. See võimaldab muu hulgas kiiret veadiagnostikat ja parandusmeetmeid, lisades seadmete töökindlust ja ohutust.