Teollisuuskäyttöön soveltuvia vedenpehmentimiä (ioninvaihto) käytetään mm. lämmön ja sähkön tuotannossa, pesuloissa, höyrynkehittimissä, painotaloissa ja muissa lukuisissa käyttökohteissa. Vedenpehmentimellä vedessä olevat kovuussuolat, kuten magnesium ja kalsium ionit vaihdetaan natrium ioneihin. Näin estetään kovuussuolojen saostumisesta (esimerkiksi lämpövastusten ”kalkkeutuminen” eli kattilakiven muodostuminen ja putkien tukkeutuminen) ja muista haitallisista vaikutuksista (esimerkiksi pesuaineiden saostuminen) aiheutuvia ongelmia.

Markkinoilla on tarjolla hyvin erilaisia pehmentimiä kotitalouskäyttöön suunnitelluista laitteista isompiin järjestelmiin. Monissa sovelluksissa pärjätään vakiolaitteilla joiden toiminta perustuu  vedensuodatukseen tarkoitettujen automaattiventtiilien käyttöön. StrongFlow Oy:n vakiopehmentimet on suunniteltu 2-6m³/h virtaamille. Markkinoilta saatavilla valmiilla automaattiventtiileillä voidaan kuitenkin toteuttaa pehmentimiä aina 240m³/h virtaamaan asti.

Yksinkertaisimpien vedenpehmentimien ja automaattiventtiilien ominaisuudet eivät aina vastaa teollisen toimintaympäristön tarpeita. Näistä esimerkkeinä mm. integroitavuus muihin ohjausjärjestelmiin ja monitorointiominaisuudet. StrongFlow:n räätälöidyt vedenpehmentimet ja järjestelmät voidaan varustaa mittauksilla ja monitoroinnilla varmistaen tuoteveden laatu (realiaikainen kovuusmittaus), prosessin luotettavuus ja tehokkuus (mm. minimoidaan elvytysuolan kulutus). Huuhteluveden laatua mittaamalla voidaan minimoida hukkaveden määrää. Kaikki räätälöidyt laitteet voidaan tarvittaessa integroida osaksi muuta prosessia ja linkittää erillisiin ohjausjärjestelmiin.